اوقات نماز Gobustan Rayon

AZ / Qobustan / Gobustan Rayon

جهت قبله Gobustan Rayon

N E S W

جهت قبله Gobustan Rayon

°199 :جهت قطب نما
جهت قبله Gobustan Rayon, Qobustan: °199 :جهت قطب نما °204.9 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gobustan Rayon, Qobustan, Qobustan Rayonu

اوقات نماز Lələcik Ayrığı, (Lalacik Ayrigi)
اوقات نماز Qılıncqaya Ayrığı, (Qilincqaya Ayrigi)
اوقات نماز Şıxzahırlı Dağ, (Sixzahirli Dag)
اوقات نماز Şıxzahırlı, (Sixzahirli)
اوقات نماز İlanlı, (Ilanli)
اوقات نماز Oğlanqalası Dağ, (Oglanqalasi Dag)
اوقات نماز Tabun Yeri Ayrığı, (Tabun Yeri Ayrigi)