اوقات نماز Qakh Rayon

AZ / Qǝx / Qakh Rayon

جهت قبله Qakh Rayon

N E S W

جهت قبله Qakh Rayon

°192.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Qakh Rayon, Qǝx: °192.3 :جهت قطب نما °198.5 :جهت واقعی °1-6.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qakh Rayon, Kakhskiy Rayon, Qakh Rayonu, Qax Rayonu, Qǝx

اوقات نماز Çaparxana Ayrığı, (Caparxana Ayrigi)
اوقات نماز Almalı, (Almali)
اوقات نماز Deymadagly
اوقات نماز Kulazachay
اوقات نماز Şıxlar, (Sixlar)
اوقات نماز Urochishche Lyalyalichel
اوقات نماز Daştikan Ayrığı, (Dastikan Ayrigi)
اوقات نماز Dzhalair
اوقات نماز Qaraçay, (Qaracay)