اوقات نماز Oghuz Rayon

AZ / Oğuz / Oghuz Rayon

جهت قبله Oghuz Rayon

N E S W

جهت قبله Oghuz Rayon

°194.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Oghuz Rayon, Oğuz: °194.5 :جهت قطب نما °200.6 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Oghuz Rayon, Oguz, Oguz Rayonu, Oğuz, Oğuz Rayonu, Vartashen Rayonu, Vartashenskiy Rayon

اوقات نماز Qolçaq Ayrığı, (Qolcaq Ayrigi)
اوقات نماز Çuruldağ, (Curuldag)
اوقات نماز Gora Tumanderebashi
اوقات نماز Oğuzqışlaq, (Oguzqislaq)
اوقات نماز Oğuz, (Oguz)
اوقات نماز Xalxal
اوقات نماز Timrigüney Ayrığı, (Timriguney Ayrigi)
اوقات نماز Qalındüz Ayrığı, (Qalinduz Ayrigi)
اوقات نماز Xalxalqışlaq, (Xalxalqislaq)
اوقات نماز Qarabulaq Dağı, (Qarabulaq Dagi)