اوقات نماز Neftchala Rayon

AZ / Neftçala / Neftchala Rayon

جهت قبله Neftchala Rayon

N E S W

جهت قبله Neftchala Rayon

°200.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Neftchala Rayon, Neftçala: °200.8 :جهت قطب نما °206.3 :جهت واقعی °1-5.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Neftchala Rayon, Neftcala, Neftcala rayonu, Neftechalinskiy Rayon, Neftçala, Neftçala rayonu