اوقات نماز Shahbuz Rayon

AZ / Nakhichevan / Shahbuz Rayon

جهت قبله Shahbuz Rayon

N E S W

جهت قبله Shahbuz Rayon

°191.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Shahbuz Rayon, Nakhichevan: °191.3 :جهت قطب نما °197 :جهت واقعی °1-5.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Shahbuz Rayon, Sahbuz Rayonu, Shahbuz Rayonu, Shakhbuzskiy Rayon, Şahbuz Rayonu

اوقات نماز Kyukyuchay
اوقات نماز Qarababa
اوقات نماز Şahbuz, (Sahbuz)
اوقات نماز Ayrıns, (Ayrins)
اوقات نماز Mahmudoba
اوقات نماز Kend Shakhbuz
اوقات نماز Kiçikoba, (Kicikoba)
اوقات نماز Şahbuzçay, (Sahbuzcay)
اوقات نماز Daylaqlı, (Daylaqli)
اوقات نماز Nursu Çökəkliyi, (Nursu Cokakliyi)