اوقات نماز Ordubad Rayon

AZ / Nakhichevan / Ordubad Rayon

جهت قبله Ordubad Rayon

N E S W

جهت قبله Ordubad Rayon

°192.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Ordubad Rayon, Nakhichevan: °192.7 :جهت قطب نما °198.2 :جهت واقعی °1-5.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ordubad Rayon, Ordubad Rayonu, Ordubadskiy Rayon

اوقات نماز Masnis Dağı, (Masnis Dagi)
اوقات نماز Gora Duzi-Balgansh
اوقات نماز Parağa, (Paraga)
اوقات نماز Parağaçay, (Paragacay)
اوقات نماز Agdere
اوقات نماز Mazrya
اوقات نماز Behrud
اوقات نماز Gora Potykin-Gyadyn