اوقات نماز Julfa Rayon

AZ / Nakhichevan / Julfa Rayon

جهت قبله Julfa Rayon

N E S W

جهت قبله Julfa Rayon

°191.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Julfa Rayon, Nakhichevan: °191.9 :جهت قطب نما °197.4 :جهت واقعی °1-5.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Julfa Rayon, Culfa Rayonu, Culfa rayonu, Dzhul'finskiy Rayon, Dzhul’finskiy Rayon, Julfa Rayonu

اوقات نماز Norashen
اوقات نماز Gora Norashen
اوقات نماز Saltaq
اوقات نماز Bananiyar
اوقات نماز Xokeşin, (Xokesin)
اوقات نماز Alinja
اوقات نماز Kırna, (Kirna)
اوقات نماز Bənəniyar Su Anbarı, (Bananiyar Su Anbari)
اوقات نماز Abrakunis
اوقات نماز Uşaqlı Dağı, (Usaqli Dagi)
اوقات نماز Alinja dağı, (Alinja dagi)
اوقات نماز Khanakakh
اوقات نماز Əbrəqunus Çökəkliyi, (Abraqunus Cokakliyi)