اوقات نماز Naftalan City

AZ / Naftalan / Naftalan City

جهت قبله Naftalan City

N E S W

جهت قبله Naftalan City

°193.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Naftalan City, Naftalan: °193.4 :جهت قطب نما °199.3 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Naftalan City, Naftalan, Naftalan Sahari, Naftalan Şəhəri

اوقات نماز Naftalan
اوقات نماز Kasymbeyli
اوقات نماز Qaşaltı Qaraqoyunlu, (Qasalti Qaraqoyunlu)