اوقات نماز Mingacevir City

AZ / Mingǝcevir / Mingacevir City

جهت قبله Mingacevir City

N E S W

جهت قبله Mingacevir City

°193.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Mingacevir City, Mingǝcevir: °193.6 :جهت قطب نما °199.6 :جهت واقعی °1-6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mingacevir City, Mingacevir Sahari, Mingǝcevir, Mingəcevir Şəhəri

اوقات نماز Boshchaly
اوقات نماز Qaraca Dağı, (Qaraca Dagi)