اوقات نماز Masally District

AZ / Masally / Masally District

جهت قبله Masally District

N E S W

جهت قبله Masally District

°200.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Masally District, Masally: °200.4 :جهت قطب نما °205.9 :جهت واقعی °1-5.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Masally District, Masalli, Masalli Rayonu, Masallinskiy Rayon, Masally, Masally Rayonu, Masallı, Masallı Rayonu

اوقات نماز Bagla
اوقات نماز Lyuran
اوقات نماز Kyudzha
اوقات نماز Iskenderli
اوقات نماز Yusifli
اوقات نماز Iskenderli
اوقات نماز Pircana
اوقات نماز Arkewan
اوقات نماز Musakyudzha
اوقات نماز Dellyakoba
اوقات نماز Bala Kolatan
اوقات نماز Giga-Chel
اوقات نماز Dadva
اوقات نماز Kosagül, (Kosagul)
اوقات نماز Masally
اوقات نماز Qızılavar, (Qizilavar)
اوقات نماز Böyük Kolatan, (Boyuk Kolatan)
اوقات نماز Bağıroba, (Bagiroba)
اوقات نماز Qodman
اوقات نماز Çayqıraq, (Cayqiraq)
اوقات نماز Azizabad
اوقات نماز Seyfadyn
اوقات نماز Allahyarlı, (Allahyarli)
اوقات نماز Digah