اوقات نماز Lankaran Rayon

AZ / Lənkəran / Lankaran Rayon

جهت قبله Lankaran Rayon

N E S W

جهت قبله Lankaran Rayon

°201.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Lankaran Rayon, Lənkəran: °201.1 :جهت قطب نما °206.5 :جهت واقعی °1-5.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lankaran Rayon, Lankaran, Lankaran Rayonu, Lenkoranskiy Rayon, Länkäran Rayonu, Lənkəran, Lənkəran Rayonu

اوقات نماز Vesharyu
اوقات نماز Daştatük, (Dastatuk)
اوقات نماز Narbağı, (Narbagi)
اوقات نماز Eshlya
اوقات نماز Rvo
اوقات نماز Sərinbulaq, (Sarinbulaq)
اوقات نماز Mollakend
اوقات نماز Mikolan
اوقات نماز Ballabur
اوقات نماز Aşağı Apu, (Asagi Apu)
اوقات نماز Qurumba
اوقات نماز Yukhary Nyuvedi
اوقات نماز Siyablı, (Siyabli)
اوقات نماز Kosalar
اوقات نماز Lyuvasar
اوقات نماز Lyuvasar
اوقات نماز Balabur
اوقات نماز Moğonojoba, (Mogonojoba)
اوقات نماز Sapnaperan
اوقات نماز Balabur
اوقات نماز Yuxarı Apu, (Yuxari Apu)
اوقات نماز Garvakəşçay, (Garvakascay)
اوقات نماز Kosalar
اوقات نماز Aloband Dağı, (Aloband Dagi)
اوقات نماز Xanbulan
اوقات نماز Sapnaperan
اوقات نماز Ballabur
اوقات نماز Gora Gugulyaband