اوقات نماز Laçın Rayonu

AZ / Laçın / Laçın Rayonu

جهت قبله Laçın Rayonu

N E S W

جهت قبله Laçın Rayonu

°193.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Laçın Rayonu, Laçın: °193.3 :جهت قطب نما °199 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Laçın Rayonu, Lacin Rayonu, Lachinskiy Rayon, Lachyn Rayonu, Lacin, Laçın

اوقات نماز Təzirdağ, (Tazirdag)
اوقات نماز Akoglan
اوقات نماز Qalacıq Dağı, (Qalaciq Dagi)
اوقات نماز Ağoğlan, (Agoglan)
اوقات نماز Tsitsernavank
اوقات نماز Bayandur
اوقات نماز Hacılar, (Hacilar)
اوقات نماز Zeyva
اوقات نماز Qarıqışlaq, (Qariqislaq)
اوقات نماز Gyusyulyu
اوقات نماز Kesalar
اوقات نماز Qarameşə Ayrığı, (Qaramesa Ayrigi)
اوقات نماز Zəylik Daği, (Zaylik Dagi)
اوقات نماز Qaraqaya Ayrığı, (Qaraqaya Ayrigi)
اوقات نماز Malybey
اوقات نماز Hoçaz Dağı, (Hocaz Dagi)
اوقات نماز Ziyrik
اوقات نماز Qoşabulaq, (Qosabulaq)
اوقات نماز Soyuqbulaq Daği, (Soyuqbulaq Dagi)
اوقات نماز Sadınlar, (Sadinlar)
اوقات نماز Sultan
اوقات نماز Xnaüax, (Xnauax)
اوقات نماز Quşçu, (Quscu)