اوقات نماز Kurdamir Rayon

AZ / Kürdǝmir / Kurdamir Rayon

جهت قبله Kurdamir Rayon

N E S W

جهت قبله Kurdamir Rayon

°197.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Kurdamir Rayon, Kürdǝmir: °197.3 :جهت قطب نما °203.1 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kurdamir Rayon, Kurdamir Rayonu, Kyurdamirskiy Rayon, Kürdǝmir, Kürdəmir Rayonu

اوقات نماز Bala-Muradkhan
اوقات نماز Qarasuyun Quru Yatağı, (Qarasuyun Quru Yatagi)
اوقات نماز Sorsor
اوقات نماز Chovranly