اوقات نماز Ismayilli Rayon

AZ / İsmayıllı / Ismayilli Rayon

جهت قبله Ismayilli Rayon

N E S W

جهت قبله Ismayilli Rayon

°196.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Ismayilli Rayon, İsmayıllı: °196.5 :جهت قطب نما °202.5 :جهت واقعی °1-6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ismayilli Rayon, Ismaillinskiy Rayon, Ismayilli, Ismayilli Rayonu, Ismayylly Rayonu, İsmayıllı, İsmayıllı Rayonu

اوقات نماز Cülyan, (Culyan)
اوقات نماز Khanegya
اوقات نماز Balaqaya Ayrığı, (Balaqaya Ayrigi)
اوقات نماز Qaranohurçay, (Qaranohurcay)
اوقات نماز Talıstan, (Talistan)
اوقات نماز Köpüc Ayrığı, (Kopuc Ayrigi)
اوقات نماز Gora Kyupyuch-Dag