اوقات نماز Imishli Rayon

AZ / İmişli / Imishli Rayon

جهت قبله Imishli Rayon

N E S W

جهت قبله Imishli Rayon

°197.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Imishli Rayon, İmişli: °197.6 :جهت قطب نما °203.4 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Imishli Rayon, Imishli Rayonu, Imishlinskiy Rayon, Imisli, Imisli Rayonu, Karadonlinskiy Rayon, İmişli, İmişli Rayonu

اوقات نماز Qaralar
اوقات نماز Otuziki
اوقات نماز Muradalılı, (Muradalili)
اوقات نماز Kanal Khaki-Kyzylarkh
اوقات نماز Yalavac
اوقات نماز Kuybyshev
اوقات نماز Çahar, (Cahar)
اوقات نماز Soltanmuradlı, (Soltanmuradli)
اوقات نماز Nurulu
اوقات نماز Gyukharly
اوقات نماز Xoşçobanli, (Xoscobanli)
اوقات نماز Rassuly
اوقات نماز Imishli
اوقات نماز Khanlykh-Dzhevat