اوقات نماز Hajigabul Rayon

AZ / Hacıqabul / Hajigabul Rayon

جهت قبله Hajigabul Rayon

N E S W

جهت قبله Hajigabul Rayon

°199.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Hajigabul Rayon, Hacıqabul: °199.4 :جهت قطب نما °205.2 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hajigabul Rayon, Haciqabul, Haciqabul Rayonu, Hacıqabul, Hacıqabul Rayonu

اوقات نماز Şahdağ, (Sahdag)