اوقات نماز Goygol Rayon

AZ / Goygol Rayon / Goygol Rayon

جهت قبله Goygol Rayon

N E S W

جهت قبله Goygol Rayon

°192.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Goygol Rayon, Goygol Rayon: °192.2 :جهت قطب نما °198.1 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Goygol Rayon, Goeygoel Rayon, Göygöl Rayon, Khanlar, Khanlar Rayonu, Khanlarskiy Rayon, Narimanovskiy Rayon, Xanlar, Xanlar Rayonu

اوقات نماز Yeni Zod
اوقات نماز Adzhikend
اوقات نماز Kamo
اوقات نماز Mixaylovka
اوقات نماز Dəyirmanlar, (Dayirmanlar)
اوقات نماز Sarıyal Dağı, (Sariyal Dagi)
اوقات نماز Voroshilovka
اوقات نماز Stalino
اوقات نماز Keshkyu
اوقات نماز Chaykend
اوقات نماز Elvar Dağı, (Elvar Dagi)
اوقات نماز Murut
اوقات نماز Pand Dağı, (Pand Dagi)
اوقات نماز Chiragidzor