اوقات نماز Goychay Rayon

AZ / Göyçay / Goychay Rayon

جهت قبله Goychay Rayon

N E S W

جهت قبله Goychay Rayon

°196 :جهت قطب نما
جهت قبله Goychay Rayon, Göyçay: °196 :جهت قطب نما °201.9 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Goychay Rayon, Geokchayskiy Rayon, Goeycay, Goycay Rayonu, Goychay Rayonu, Göychay Rayonu, Göyçay, Göyçay Rayonu

اوقات نماز Qaraxıdır, (Qaraxidir)
اوقات نماز Lyakchyplag
اوقات نماز Mırtı, (Mirti)
اوقات نماز Qaraman
اوقات نماز Bygyr
اوقات نماز Gadzhalykend
اوقات نماز Yalman
اوقات نماز Karaman
اوقات نماز Sheker
اوقات نماز Shykhbey