اوقات نماز Fizuli Rayon

AZ / Füzuli / Fizuli Rayon

جهت قبله Fizuli Rayon

N E S W

جهت قبله Fizuli Rayon

°196 :جهت قطب نما
جهت قبله Fizuli Rayon, Füzuli: °196 :جهت قطب نما °201.6 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Fizuli Rayon, Fizulinskiy Rayon, Fuezuli, Fuzuli Rayonu, Füzuli, Füzuli Rayonu, Karyaginskiy Rayon, Qacar

اوقات نماز Ashagy Seidakhmedli
اوقات نماز Alxanlı, (Alxanli)
اوقات نماز Üçüncü Zobucuq, (Ucuncu Zobucuq)
اوقات نماز Qorqan