اوقات نماز Dashkasan Rayon

AZ / Daşkǝsǝn / Dashkasan Rayon

جهت قبله Dashkasan Rayon

N E S W

جهت قبله Dashkasan Rayon

°191.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Dashkasan Rayon, Daşkǝsǝn: °191.4 :جهت قطب نما °197.3 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dashkasan Rayon, Dashkasan Rayonu, Dashkesanskiy Rayon, Dashkäsän Rayonu, Daskasan Rayonu, Dastafyurskiy Rayon, Daşkǝsǝn, Daşkəsən Rayonu

اوقات نماز Abasayr
اوقات نماز Balaca Qoşqar Dağ, (Balaca Qosqar Dag)
اوقات نماز Gora Ochagdag
اوقات نماز Qoşqar Dağı, (Qosqar Dagi)