اوقات نماز Balakan Rayon

AZ / Balakǝn / Balakan Rayon

جهت قبله Balakan Rayon

N E S W

جهت قبله Balakan Rayon

°191 :جهت قطب نما
جهت قبله Balakan Rayon, Balakǝn: °191 :جهت قطب نما °197.3 :جهت واقعی °1-6.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Balakan Rayon, Balakan Rayonu, Balakǝn, Balakən Rayonu, Belokanskiy Rayon

اوقات نماز Mahamalar
اوقات نماز Qutlasov-Burun
اوقات نماز Qullar
اوقات نماز Gora Besh-Etaklar
اوقات نماز Belokany
اوقات نماز Solbançay, (Solbancay)
اوقات نماز Solban
اوقات نماز Ganifa
اوقات نماز Çayrabçay, (Cayrabcay)
اوقات نماز Tyulyu