اوقات نماز Astara District

AZ / Astara / Astara District

جهت قبله Astara District

N E S W

جهت قبله Astara District

°201.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Astara District, Astara: °201.2 :جهت قطب نما °206.5 :جهت واقعی °1-5.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Astara District, Astara, Astara Rayonu, Astarinskiy Rayon

اوقات نماز Diqo
اوقات نماز Pəlikəş, (Palikas)
اوقات نماز Vovada
اوقات نماز Lomin
اوقات نماز Sım, (Sim)
اوقات نماز Palokyat
اوقات نماز Diqo
اوقات نماز Siyoker Silsiləsi, (Siyoker Silsilasi)
اوقات نماز Siyoker Dağı, (Siyoker Dagi)
اوقات نماز Duriya
اوقات نماز Shumrud
اوقات نماز Dul’myadi, (Dul'myadi)
اوقات نماز Shavgo