اوقات نماز Aghstafa Rayon

AZ / Ağstafa / Aghstafa Rayon

جهت قبله Aghstafa Rayon

N E S W

جهت قبله Aghstafa Rayon

°189.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Aghstafa Rayon, Ağstafa: °189.2 :جهت قطب نما °195.3 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Aghstafa Rayon, Agstafa, Agstafa Rayonu, Ağstafa, Ağstafa Rayonu

اوقات نماز Shorsu
اوقات نماز Acıdərə Yarğanı, (Acidara Yargani)
اوقات نماز Candargöl Kanalı, (Candargol Kanali)
اوقات نماز Quşqona Ayrığı, (Qusqona Ayrigi)
اوقات نماز Ceyrançöl Ayrığı, (Ceyrancol Ayrigi)
اوقات نماز Ayaz Ayrığı, (Ayaz Ayrigi)