اوقات نماز Aghdash Rayon

AZ / Ağdaş / Aghdash Rayon

جهت قبله Aghdash Rayon

N E S W

جهت قبله Aghdash Rayon

°194.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Aghdash Rayon, Ağdaş: °194.9 :جهت قطب نما °200.8 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Aghdash Rayon, Agdas, Agdas Rayonu, Agdashskiy Rayon, Aghdash Rayonu, Ağdaş, Ağdaş Rayonu

اوقات نماز Davudlu
اوقات نماز Binelyar
اوقات نماز Dzhyudzhyuk
اوقات نماز Lyaki
اوقات نماز Nekhrakhalil
اوقات نماز Gyuvekend
اوقات نماز Emirarkh
اوقات نماز Malay
اوقات نماز Piragir
اوقات نماز Kotanarx Kanalı, (Kotanarx Kanali)