اوقات نماز Aghdam Rayon

AZ / Ağdam / Aghdam Rayon

جهت قبله Aghdam Rayon

N E S W

جهت قبله Aghdam Rayon

°194.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Aghdam Rayon, Ağdam: °194.5 :جهت قطب نما °200.3 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Aghdam Rayon, Agdam, Agdam Rayonu, Agdamskiy Rayon, Aghdam Rayonu, Ağdam, Ağdam Rayonu

اوقات نماز Sarıcalı, (Saricali)
اوقات نماز Acarlı, (Acarli)
اوقات نماز Çatalarx, (Catalarx)
اوقات نماز Seidli
اوقات نماز Agdamkent
اوقات نماز Kengorli
اوقات نماز Novruzlu
اوقات نماز Mamedbagyrly