اوقات نماز Absheron Rayon

AZ / Abşeron / Absheron Rayon

جهت قبله Absheron Rayon

N E S W

جهت قبله Absheron Rayon

°200 :جهت قطب نما
جهت قبله Absheron Rayon, Abşeron: °200 :جهت قطب نما °205.9 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Absheron Rayon, Abseron, Abseron Rayonu, Absheron Rayonu, Abşeron, Abşeron Rayonu, Apsheronskiy Rayon

اوقات نماز Haramidağ Ayrığı, (Haramidag Ayrigi)
اوقات نماز Qarı Dağı, (Qari Dagi)
اوقات نماز Gora Kudzhyur
اوقات نماز Ağnohur Ayrığı, (Agnohur Ayrigi)
اوقات نماز Taxta Ayrığı, (Taxta Ayrigi)
اوقات نماز Qarğabazar Dağı, (Qargabazar Dagi)