اوقات نماز Wickepin

AU / Western Australia / Wickepin

جهت قبله Wickepin

N E S W

جهت قبله Wickepin

°295.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Wickepin, Western Australia: °295.6 :جهت قطب نما °294.4 :جهت واقعی °11.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wickepin