اوقات نماز Westonia

AU / Western Australia / Westonia

جهت قبله Westonia

N E S W

جهت قبله Westonia

°294 :جهت قطب نما
جهت قبله Westonia, Western Australia: °294 :جهت قطب نما °293.9 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Westonia

اوقات نماز Chutawalakin