اوقات نماز West Arthur

AU / Western Australia / West Arthur

جهت قبله West Arthur

N E S W

جهت قبله West Arthur

°296.8 :جهت قطب نما
جهت قبله West Arthur, Western Australia: °296.8 :جهت قطب نما °294.9 :جهت واقعی °11.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

West Arthur