اوقات نماز Victoria Plains

AU / Western Australia / Victoria Plains

جهت قبله Victoria Plains

N E S W

جهت قبله Victoria Plains

°296.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Victoria Plains, Western Australia: °296.3 :جهت قطب نما °295.2 :جهت واقعی °11.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Victoria Plains

اوقات نماز Gungingungin Well