اوقات نماز Tammin

AU / Western Australia / Tammin

جهت قبله Tammin

N E S W

جهت قبله Tammin

°295.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Tammin, Western Australia: °295.3 :جهت قطب نما °294.5 :جهت واقعی °10.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tammin

اوقات نماز Woolbenalling Hill
اوقات نماز Tammin
اوقات نماز Doongin Well