اوقات نماز Swan

جهت قبله Swan

N E S W

جهت قبله Swan

°296.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Swan, Western Australia: °296.8 :جهت قطب نما °295.3 :جهت واقعی °11.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Swan

اوقات نماز Millendon Hill
اوقات نماز Brigadoon
اوقات نماز Brigadoon
اوقات نماز Wooroloo Brook
اوقات نماز Mount Mambup