اوقات نماز State of Western Australia

AU / Western Australia / State of Western Australia

جهت قبله State of Western Australia

N E S W

جهت قبله State of Western Australia

°290.6 :جهت قطب نما
جهت قبله State of Western Australia, Western Australia: °290.6 :جهت قطب نما °292.6 :جهت واقعی °1-2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

State of Western Australia, Australia Ocidental, Australie-Occidentale, Austrália Ocidental, Laensi-Australia, Länsi-Australia, Shtat Zapadnaja Avstralija, Swan River Colony, WA, West Australia, West Coast, Westaustralien, Western Australia, Zapadnaja Avstralija, Западная Австралия, Штат Западная Австралия