اوقات نماز Port Hedland

AU / Western Australia / Port Hedland

جهت قبله Port Hedland

N E S W

جهت قبله Port Hedland

°292.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Port Hedland, Western Australia: °292.3 :جهت قطب نما °293.9 :جهت واقعی °1-1.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Port Hedland

اوقات نماز Merinya Well
اوقات نماز Kobalana Well
اوقات نماز Pingina Well