اوقات نماز Ngaanyatjarraku

AU / Western Australia / Ngaanyatjarraku

جهت قبله Ngaanyatjarraku

N E S W

جهت قبله Ngaanyatjarraku

°287.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Ngaanyatjarraku, Western Australia: °287.5 :جهت قطب نما °290.7 :جهت واقعی °1-3.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ngaanyatjarraku