اوقات نماز Narembeen

AU / Western Australia / Narembeen

جهت قبله Narembeen

N E S W

جهت قبله Narembeen

°294.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Narembeen, Western Australia: °294.3 :جهت قطب نما °293.9 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Narembeen

اوقات نماز Welcome Hill
اوقات نماز Midgi Soak