اوقات نماز Mukinbudin

AU / Western Australia / Mukinbudin

جهت قبله Mukinbudin

N E S W

جهت قبله Mukinbudin

°294.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Mukinbudin, Western Australia: °294.3 :جهت قطب نما °294.2 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mukinbudin