اوقات نماز Morawa

AU / Western Australia / Morawa

جهت قبله Morawa

N E S W

جهت قبله Morawa

°295.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Morawa, Western Australia: °295.8 :جهت قطب نما °295.3 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Morawa

اوقات نماز Karrakaro Hill
اوقات نماز Moonagin Hill