اوقات نماز Laverton

AU / Western Australia / Laverton

جهت قبله Laverton

N E S W

جهت قبله Laverton

°288.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Laverton, Western Australia: °288.4 :جهت قطب نما °291.1 :جهت واقعی °1-2.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Laverton