اوقات نماز Lake Grace

AU / Western Australia / Lake Grace

جهت قبله Lake Grace

N E S W

جهت قبله Lake Grace

°293.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Lake Grace, Western Australia: °293.9 :جهت قطب نما °293.5 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lake Grace