اوقات نماز Exmouth

AU / Western Australia / Exmouth

جهت قبله Exmouth

N E S W

جهت قبله Exmouth

°295.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Exmouth, Western Australia: °295.3 :جهت قطب نما °295.8 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Exmouth