اوقات نماز Dundas

AU / Western Australia / Dundas

جهت قبله Dundas

N E S W

جهت قبله Dundas

°288.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Dundas, Western Australia: °288.9 :جهت قطب نما °291 :جهت واقعی °1-2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dundas