اوقات نماز Dalwallinu

AU / Western Australia / Dalwallinu

جهت قبله Dalwallinu

N E S W

جهت قبله Dalwallinu

°295.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Dalwallinu, Western Australia: °295.3 :جهت قطب نما °294.8 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dalwallinu