اوقات نماز Yarriambiack

AU / Victoria / Yarriambiack

جهت قبله Yarriambiack

N E S W

جهت قبله Yarriambiack

°271.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Yarriambiack, Victoria: °271.1 :جهت قطب نما °281 :جهت واقعی °1-9.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Yarriambiack

اوقات نماز Galaquil