اوقات نماز Warrnambool

AU / Victoria / Warrnambool

جهت قبله Warrnambool

N E S W

جهت قبله Warrnambool

°269.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Warrnambool, Victoria: °269.3 :جهت قطب نما °279.9 :جهت واقعی °1-10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Warrnambool

اوقات نماز E J King Park
اوقات نماز Hopkins River
اوقات نماز Hopkins River
اوقات نماز Foreshore Trust Grounds
اوقات نماز Hopkins Lookout
اوقات نماز Logans Beach
اوقات نماز Warrnambool
اوقات نماز Flagstaff Hill
اوقات نماز Warrnambool Bay
اوقات نماز Lake Pertobe
اوقات نماز Victoria Park Reserve