اوقات نماز Southern Grampians

AU / Victoria / Southern Grampians

جهت قبله Southern Grampians

N E S W

جهت قبله Southern Grampians

°270.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Southern Grampians, Victoria: °270.4 :جهت قطب نما °280.6 :جهت واقعی °1-10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Southern Grampians

اوقات نماز Dundas River
اوقات نماز Cavendish
اوقات نماز Skeleton Creek