اوقات نماز Northern Grampians

AU / Victoria / Northern Grampians

جهت قبله Northern Grampians

N E S W

جهت قبله Northern Grampians

°270 :جهت قطب نما
جهت قبله Northern Grampians, Victoria: °270 :جهت قطب نما °280.4 :جهت واقعی °1-10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Northern Grampians

اوقات نماز Morrl Morrl