اوقات نماز Nillumbik

AU / Victoria / Nillumbik

جهت قبله Nillumbik

N E S W

جهت قبله Nillumbik

°267.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Nillumbik, Victoria: °267.2 :جهت قطب نما °278.8 :جهت واقعی °1-11.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nillumbik, Comte de Nillumbik, Comté de Nillumbik, Contea di Nillumbik, Hrabstwo Nillumbik, Nillumbik Shire, Shire of Nillumbik

اوقات نماز Cottles Bridge
اوقات نماز Cherry Tree Gully
اوقات نماز Nutfield
اوقات نماز Fergusons Paddock
اوقات نماز Anzac Memorial Park
اوقات نماز Hurstbridge Park
اوقات نماز Gordon and Shiela Ferguson Park
اوقات نماز Panton Hill
اوقات نماز Glennons Hill
اوقات نماز Hurstbridge
اوقات نماز Panton Hill Firefighters Memorial Park
اوقات نماز Arthurs Creek
اوقات نماز Deer Creek
اوقات نماز Sugarloaf Creek
اوقات نماز Smiths Gully
اوقات نماز Jack Bassett Reserve
اوقات نماز Yanggai
اوقات نماز Upper Diamond Creek
اوقات نماز Bulwidj Reserve
اوقات نماز Bulwidj Reserve
اوقات نماز Smith Gully Road
اوقات نماز Smiths Gully
اوقات نماز Wimbi
اوقات نماز Panton Hill Bushland Reserve System
اوقات نماز Bunjil
اوقات نماز Peter Frank Reserve
اوقات نماز Arthurs Creek