اوقات نماز Loddon

AU / Victoria / Loddon

جهت قبله Loddon

N E S W

جهت قبله Loddon

°269.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Loddon, Victoria: °269.4 :جهت قطب نما °280.1 :جهت واقعی °1-10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Loddon

اوقات نماز Fiery Flat