اوقات نماز Ballarat North

AU / Victoria / Ballarat North

جهت قبله Ballarat North

N E S W

جهت قبله Ballarat North

°268.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Ballarat North, Victoria: °268.7 :جهت قطب نما °279.6 :جهت واقعی °1-10.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ballarat North

اوقات نماز Mitchell Park
اوقات نماز Cardigan
اوقات نماز Lucas
اوقات نماز Oswald
اوقات نماز Pioneer Park
اوقات نماز Weeramar Park
اوقات نماز Miners Rest
اوقات نماز Lake Gardens